Ariadna Alonso Segura

Recerca aplicada, acció social, transformació, innovació

Divulgació per compartir, una mica de tot.

 

 CONGRÉS INTERNACIONAL PEDAGOGIA SOCIAL, JOVENTUT I TRANSFORMACIONS SOCIALS
14 al 16 de setembre, Girona.
Comunicació: VVAA. Qué indicadores conforman el empoderamiento juvenil? Una propuesta de indicadores
Comunicació: Alonso, A. Roig, S. Empoderamiento+innovación+ centros educativos?
Taller: Youthme, una metodologia d'empoderament a través del vídeo

 

 

 

 

 

2016
Documental Participatiu Estem lluitant per millorar. Un documental sobre la falta d'oportunitats
Idea, guió, gravació i edició: Alumnes de Certificat -Escola d'Adults de Sant Celoni
Sinopsis: Es mereixen totes les persones una segona oportunitat? Què passa quan no has tingut oportunitats i has patit desigualtat i discriminació? Algunes preguntes que es van fer els alumnes i que van intentar respondre.
Facilitadora Taller: Ariadna Alonso
 

 2016
Quirga, Alonso A.; Roig, S.
Itinerarios de Empoderaminto para la transformación social.
Universitat Politécnica de València, València.

2015
Quiroga, V; Alonso, A; Roig, S.
"Grupo IFAM: Investigación, acción y transformación social"
Menores No acompañados: los otros inmigrantes
Cabedo Mallol, Vicente (coord.). Tirant Lo Blanch, Valencia.

 

2015
Quiroga, V; Alonso, A;  Roig.S,  Crespo, R; Pulgarín, C.
"La evaluación como herramienta de transformación social: el proyecto Youthme, empoderamiento de jóvenes inmigrantes"
Menores No acompañados: los otros inmigrantes
Cabedo Mallol, Vicente (coord.).
Tirant Lo Blanch, Valencia.

 

 

Ariadna Alonso (2013)
"Migración y prostitución en la adolescencia. El caso de las menores rumanas en España"
MONDI MIGRANTI. Rivista di studi e ricerche sulle migrazioni internazionali, Fascículo 1, 209-231

Quiroga, V. i Alonso, A. (2012)
"Los hijos e hijas de familias inmigradas en situaciones de riesgo social".
Portularia. Revista de Trabajo Social; Volum 12, capítol 8, 73-82.

 

 

 

 

 

 

Documental Participatiu "L'Altra cara de Salt" (Projecte YOUTHME)

Idea, guió, gravació i muntatge: JRDS (12 joves), Salt -Girona.

Sinopsi: Ibra és un noi que arriba a Salt i no coneix res d'aquesta ciutat però li han dit que hi ha molt mal rotllo, i està espantat. Amb l'ajuda de diferents joves anirà descobrint que Salt no és el que ell es pensava.Un documental social participatiu que explora des de la perspectiva d'un grup de joves una ciutat que els media representen negativament. La seva intenció és fer un retrat d'una ciutat a través de les veus i experiències de persones, amb noms i cognoms, que al seu dia a dia fan de la seva ciutat un lloc divers, creatiu, agradable i en què passen moltes coses que ningú ha posat en el telontícies.

Facilitadores Taller Empoderament Youthme: Ariadna Alonso i Päivi Garriga

Any: 2012.

Quiroga, V. i Alonso, A. (2011)
Abriendo ventanas. Infancia, adolescencia y familias inmigradas en situaciones de riesgo social.
Unicef-España.

Quiroga V., Alonso A., Soria M.(2011)
"Me  quedé en Marruecos. Hijos e hijas de familias inmigradas en origen, una nueva mirada”.
A: VVAA (Coord. Marisa Revilla) Infancia, juventud y migraciones. Una mirada para la          cooperación internacional.
Fundación Carolina y Siglo XXI,   Madrid (castellà).

Quiroga V., Alonso A., Soria M. (2011) 
“Los menores en contextos migratorios.Evolución estadística del fenómeno (1993-2009)”.
A: VVAA (Coord. Marisa Revilla) Infancia, juventud y migraciones. Una mirada para la cooperación internacional.
Fundación Carolina y Siglo XXI,   Madrid (castellà).

Sesè, A; Alonso A., Coscolla R.  (2011)
"Servicio de atención a la infancia en el domicilio de la trabajadora, ¿un nuevo recurso de atención para los menores?" Acción y políticas de apoyo a las familias. Crianza, atención a la dependencia y fecundidad. (Coordinador: Demetrio Casado). Madrid, Hacer Editorial. (castellà).

Alonso Ariadna (2010)
En tierra de nadie. Migración y prostitución entre adolescentes no acompañadas de Europa del Este en Cataluña”.
Educación Social. Revista de Intervención Socioeducativa, núm. 45, 65-78 (cátala i castellà).

 

Quiroga, V. Alonso, A. I Sòria, M. (2010)
Sueños de bolsillo. Menores migrantes no acompañados en España. Unicef-España.

 

Quiroga, V. Alonso, A. i Sòria, M. (2009)
Somnis de butxaca. La migració de menors migrants no acompanyats a Catalunya.  Fundació Jaume Bofill, Publicacions Digitals. (Versión en catalán)

Quiroga, V. Alonso, A. I Sòria, M. (2009)
Sueños de bolsillo. Menores migrantes no acompañados en Euskadi. Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, Colección de investigaciones de la Dirección de Inmigración. (Versión en castellano y euskera)

 

 VVAA (2009)
Ni ilegales ni invisibles. Realidad jurídica y social de los Menores Extranjeros en España. Unicef-España- Fundación Banesto.

 

Alonso, Ariadna (2008)
En terra de ningú. Una aproximació a la prostitució en els projectes migratoris de menors no acompanyades de l’Europa de l’Est a Catalunya.
Trabajo de investigación de máster, Universitat Autònoma de Barcelona (Dir. Dan Rodriguez. Co-dir. Violeta Quiroga). (Versión en catalán)

Alonso, Ariadna (2006)
“Rutas de pequeños sueños. Relatos de vida de menores migrantes no acompañados en Europa”. Checa, F (coord.) a Menores tras la frontera.Otra inmigración que llega y que aguarda. Icària, Barcelona.227-252.

 

Quiroga, V., Alonso, A. i Armengol, C. (2005)
Rutas de pequeños sueños. Menores migrantes no acompañados en Europa. Fundació Pere Tarrés, Barcelona. (Projecte CONRED)