Ariadna Alonso Segura

Recerca aplicada, acció social, transformació, innovació

LLicenciada en Filologia Àrab, Antropologia Social i Màster en “Investigació bàsica i aplicada en antropologia". Treballo des de l'any 1999 en la intervenció social amb col·lectius de joves en vulnerabilitat social,principalment amb migrants,  i des del 2003 ho combino amb  la recerca aplicada i  el disseny i gestió de projectes d'acció social.

Apropant-me a les pràctiques socials des del paradigma de la innovació social,  vinculada a processos de transformació social, incentivant els processos col·laboratius dels grups, i exploradora constant i incansable de la capacitat d'inventar, crear i arrsicar per fer emergir l'ampli ventall de  les potencialitats del camp social.

Metodologies innovadores i acció social

Projecte europeu YOUTHME Metodologia d'empoderament a través de la càmera de video per col·lectius vulnerables destinada a entitats i institucions Coordinadora - educadora social

Recerca aplicada i acció social

Fundació Pere Tarrés Projecte Servei d’atenció a la infància 0-3 anys en el domicili: projecte per l’estudi de la idoneïtat d’un nou servei i d’una nova ocupació i creació del model de servei a Catalunya Co-Directora i investigadora
  Aj. Igualada -F. Pere Tarrés

Auditoria sobre la situació de la infància i adolescència en risc al municipi d’Igualada

 

 Directora
  Generalitat Valenciana- Grup IFAM

Projecte Menors migrants no acompanyats a la Comunitat Valenciana

 Coordinadora
UNICEF- Grup IFAM Projecte Fills i Filles de Famílies immigrades en risc social Investigadora
Administracions- Grup IFAM Projecte Menors migrants no acompanyats a Espanya. Estat Actual i noves tendències Investigadora
Generalitat Catalunya- Grup IFAM

Projecte Joves adolescents invisibles a Catalunya. Les menors migrants no acompanyades des de la perspectiva de gènere

Investigadora
 Fund. Carolina -Grup IFAM Menors ens contextos migratoris des de la perspectiva d’origen. El cas del Marroc. Investigadora
Fundació Pere Tarrés (Consultoria i Estudis)

Sistema intermunicipal d’indicadors de risc per  ala infància i l’adolescència del Consell Comarcal del Baix Llobregat

Projecte Noves necessitats en l’àmbit del lleure entre els infants i joves dels barris de Collblanc i La torrassa de l’Hospitalet

Projecte Educatiu de Centre: Disseny i implementació de la residència maternal Santa Eulàlia

Model per la intervenció i la gestió dels serveis de centres oberts per a infants i adolescents

Dimensions d’innovació en l’acció social amb famílies en situació d’exclusió social

 Assessora -investigadora
Fundació Pere Tarrés Projecte europeu CON RED: migració de menors no acompanyats a Europa Investigadora
Associació IBN BATUTA Disseny, coordinació i seguiment dels programes i projectes de l’entitat entorn l’ acollida als immigrants i recerca de recursos de finançament. Coordinadora de programes
  Centre de Menors Lledoners

Atenció socioeducativa amb joves immigrants

 

Educadora Social